Làm sao có thể thịt thằng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi xung quanh toàn an ninh mật?

Làm sao có thể thịt thằng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi xung quanh toàn an ninh mật? from youtube by Nữ Tướng Dân Chủ TV
recommended video : Clip hài - Hoài Linh cũng có khi khốn khổ
recommended video : Phóng viên BỊ ĐUỔI VIỆC TỨC KHẮC VÌ PHẢN BIỆN LỜI CỦA TỔNG BÍ THƯ Nguyễn Phú Trọng
Làm sao có thể thịt thằng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi xung quanh toàn an ninh mật?

https://youtu.be/YyqP9KMmpQs

JpLe Thanh Luan: Nhìn chung về tình hình VN ngày nay .. 04
Xin lỗi _ Cám ơn