Lãnh đạo ở xứ thiên đường XHCN sướng lắm phá càng nhiều thì càng được nhiều tiền

Lãnh đạo ở xứ thiên đường XHCN sướng lắm phá càng nhiều thì càng được nhiều tiền from youtube by Le Dung Vova [ Official ]
featured video : Đức Thánh Cha gặp gỡ cách nhà lãnh đạo tôn giáo Sri Lanka
featured video : Thiên Đường Sung Sướng ở Việt Nam - Đàn ông không xem tiếc đừng hỏi
Lãnh đạo ở xứ thiên đường XHCN sướng lắm phá càng nhiều thì càng được nhiều tiền

https://youtu.be/sGhPkKD_SXU

Le Dung Vova: Phá danh lam thắng cảnh, phá núi lấy đá bán khắp nơi - Bộ tài nguyên môi trường ở đâu ?
CH Tivi